Senast ändrad

2005-02-04

 

    VÄLKOMMEN TILL NEDERKALIX FÖRSAMLING

Nederkalix församling med huvudorten Kalix ligger vid Kalixälvens utlopp i Bottenviken- i Östra Norrbotten. Församlingen tillhör
Kalix-Torne kontrakt inom Luleå stift av Svenska kyrkan.
Nederkalix församling har omkring
15 000 inv och omfattar större delen av Kalix kommun, kustkommunen där älven möter havet.
På hemsidans olika avsnitt finner du information om både kyrkobyggnaderna och församlingens verksamhet.
Vare sig du är församlingsbo eller turist på genomresa är du alltid välkommen till församlingens kyrkor och bönhus för att fira gudstjänst med oss. För veckan aktuella gudstjänster finns under "Predikoturer" till vänster.
Aktuellt
> Ungdomskvällar

> Dagträffar

> "Säg minnes du psalmen..."Kyrkobladet
> Nydöpta i församlingen

> Så förvaltas kyrkoavgiften

> Ikon i andaktsrummet